The Ritz-Carlton Residences Units mix

Type Size Level
3 BR 2,831 sq ft Level 5 – 23
4 BR 3,057 sq ft Level 25– 33
Junior PH 3,574 sq ft Level 34
Superior PH 6,501 sq ft Level 35, 36 & Roof Terrace

The Ritz-Carlton Residences Diagrammatic/ Elevation Chart

image


The Ritz-Carlton Residences Typical Units

3 BEDROOM

image

4 BEDROOM

image


PENTHOUSE LEVEL 35

image

PENTHOUSE LEVEL 36

image